توضیحات درباره طراحان و موسسین

تاسیس و راه اندازی فروشگاه اینترنتی شال مد ایده و تصمیم دو دوست و همکار قدیمی و صمیمی بود که از سال 95 در ذهنشون ایجاد شد و در نهایت پس از مدتها تحقیق و پیگیری های جدی در جهت شروع یک کار قوی و مطمئن در سال 96 این فروشگاه راه اندازی شد و کماکان نیز با انگیزه و اشتیاق و قدرت بیش از پیش به فعالیتش در جهت ارائه بهترین های شال و روسری به بانوان خوش ذوق و با سلیقه و خاص پسند ایرانی ادامه میدهد و سعی بر آن دارند که روزانه بر تعداد محصولات و تنوع آن بیافزایند تا بتوانند نیاز همه افراد با هر نوع سلیقه را در خرید شال و روسری مرتفع سازند.

طراحان و موسسین