0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شال نخی منگوله دار دستک خطی(404651)

قیمت 225,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال نخی سوپر پنبه منگوله دار طرح سلین

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار ساده طرح چیدا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 112,000 تومان

شال پلیسه نخی وارداتی طرح برشکا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی ژاکارد دوردوخت منگوله دارطرح پلاس

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 153,500 تومان

شال فلورانس دور دوخت منگول دار طرح اسپیلا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 153,500 تومان

شال مجلسی منگوله دار کسمه طرح توپی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

شال نخی منگوله دار هرمس طرح آراز

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 184,000 تومان

شال نخی لمه راه راه دستک مخمل

قیمت 245,000 تومانقیمت فروش ویژه 166,000 تومان

شال سوپر نخ پلیسه چهارخانه ریز منگوله دار

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال مجلسی یاخما برجسته طرح لوزی

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال سوپر نخ ریشه پرزی طرح وال

قیمت 175,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار گوچی طرح کیان (404638)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح سنتی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار اشکی طرح سیروانا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,500 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح فینات

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال سوپر نخ وارداتی طرح حسنا (404577)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 133,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح گلبرگ

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح یوفی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح تیفانو

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال مجلسی کرپ میله ای منگوله دار طرح چیدا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح کالان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی کنفی چهارخونه طرح کبریا

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی اسلپ منگوله دار طرح المنت

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی سیلک راه راه طرح بیوتی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

شال نخی منگوله دار میس اسکارف طرح لوزی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کیشان

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کاندل

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح رایبد

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آریسان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آروین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح نویان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آکار (404605)

قیمت 225,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیچازی طرح آرشین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال کریشه وارداتی منگوله دار طرح هیوا

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنگی طرح اوکتاو

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 117,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنتی طرح مالتینا

قیمت 285,000 تومانقیمت فروش ویژه 211,000 تومان

شال نخی پلیسه وارداتی منگوله دار طرح شایلین

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 159,000 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی دستک طرح دار

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح کاندیا(404571)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح روهان(404568)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شادلین(404567)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح آتیلا(404566)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح الارا(404565)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح رایان(404564)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سامین(404563)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نیلسا(404562)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سوریتا(404561)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شایرا(404560)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح دلانا(404559)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح هاوین(404558)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح پانیسا(404557)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح ملورین(404556)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح مهیان(404555)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نوها(404553)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح لامیا(404552)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جالوس(404551)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جانسا(404550)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کنزو طرح باربری

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ریبورن

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ماریو (404070)

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح آرمیان

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح سنتی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار بنیتو طرح شطرنجی پلنگی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح توپی درشت

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح توپی ریز

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح قلبی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال سوپر نخ منگوله دار طرح صدرا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی نگینی سانای طرح گوچی (404440)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار ترک ارکیده

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح فندی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار برگی طرح ساپینا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار پانیذ رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح اچ

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح کانتونیا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح مرسانا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح هاشوری رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار زنجیری طرح ال وی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح عربی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی نگینی منگوله دار طرح هرمس

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح جناقی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گوچی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح هاوایی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح دیور

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گل چهار پر

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح پیچازی (404398)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال مجلسی پوست ماری ریشه پانچی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,500 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی لمه لاینی لب ترک طرح مهتا (1894)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال نگینی لمه دار طرح آکام

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 55,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح گوچی کمربندی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه مربعی طرح آکمی(404022)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه مربعی طرح آکیو(404023)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه دو رو منگوله دار طرح آروان

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال سوپرنخ لمه تیکه دوزی طرح END

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,500 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح کاروما (1804)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر دو نواری طرح سوژا

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال نخی LV راه راه طرح آمادو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال طرح گل آذین (1779)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی سرژه دوخت ریشه طرح پازل (1760)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فیچو طرح گل بابونه

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال حریر پلیسه طرح نوان

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی پارچه گارزا طرح گل پرشیا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح گل رز رنگی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی دور دوخت منگوله دار طرح آنانتا

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 74,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فندی طرح پولار

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی لنین طرح پی سز

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار شاین طرح آسمین

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 51,000 تومان

شال نخی منگوله دار فندی طرح گلرنگ

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

شال نخی راه راه لمه دار آیشن

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال حریر دوخت و ریشه آناهیتا طرح پوپک

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی لمه راه راه طرح منتالیسم

قیمت 75,000 تومانقیمت فروش ویژه 48,000 تومان

شال کریشه منگوله دار طرح ترمه(1546)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال هرمس دو رنگ طرح طنین

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 88,000 تومان

شال نخی فلامنت چهارخونه

قیمت 58,000 تومانقیمت فروش ویژه 36,000 تومان

ویژگی های شال نخی

شال نخی از پرکاربردترین انواع شال ها است. این شال دارای ویژگی هایی مثبت زیادی است. یکی از این ویژگی ها این است که برای استفاده از این نوع شال نیازی به زمان خاصی نیست. شما می توانید این این شال را در سرما و گرما ، تابستان و زمستان و در گرم ترین و سرد ترین روزهای سال بپوشید. این یکی از دلایل محبوبیت بالای این جنس شال است.

این شال در تابستان خنک است و در تابستان سر را گرم کرده و باعث آرامش فرد استفاده کننده می شود و از طرفی شال هایی دارای این جنس دارای همه نوع طرح و رنگ است و انتخاب های خیلی زیاد و گسترده ای به مشتری می دهد که بتواند آن را با هر مدل مانتویی ست و هماهنگ کند.

انواع شال نخی

شال های گل دار با جنس نخ

طرح گلدار این روسری برای استفاده روزانه بین خانم های جوان زیاد محبوب نیست ولی خانم هایی که کمی مسن تر هستند معمولا برای استفاده هر روزه خود از شال های گلدار استفاده می کنند.

اشتباه نکنید. خرید شال نخی گلدار فقط مخصوص خانم های مسن نیست. دختران و زنان جوان از طراحی های گلدار در مراسم های خاص می پوشند و آن ها را با انواع مانتو یا لباس های شب مجلسی ست می کنند و ترکیبات بسیار خاصی به وجود می آورند.

شال های تک رنگ با جنس نخ

شال هایی که فقط یک رنگ دارد از هر نوع شال دیگر بیشتر استفاده می شود. این نوع شال به ویژه رنگ سیاه آن قابلیت این را دارد که با تعداد زیادی طرح و مدل مانتو ست شود. شما می توانید با استفاده از شال نخی ساده تیپ رسمی و اداری بزنید و یا با رنگ های جیغ و تند ، تم مهمانی را به وجود آورید. می توانید شال های تک رنگ را با مانتوی ساده استفاده کنید و در زندگی روزمره از این شال استفاده کنید یا می توانید آن را روی لباس هایی با طرح پیچیده استفاده کنید و در مراسم ها و جشن های مختلف استفاده کنید.

شال پلیسه نخی

شال هایی که جنس نخ دارند و پلیسه هم هستند علاوه بر نرمی و لطافت ، زیبایی خیره کننده ای دارند. شال هایی که دارای پلیسه طلایی و نقره دارند به نسبت بیشتر فروش می روند. شال نخی پلیسه به خصوص در تابستان جزو خرید های محبوب خانم ها است و در جشن ها زیاد استفاده می شود.

شال طرح پلنگی نخی

شال طرح پلنگی از اکسسوری های محبوب بین خانم های شیک پوش و طرفدار مد است ولی باید نکات زیادی را برای پوشیدن این نوع شال رعایت کنید. اگر درست نتوانید آن را ست کنید نتیجه آن عکس می شود و استایل شما را به هم می ریزد.

شال نخی سنتی

شال های طرح های سنتی برای تیپ و استایل مخصوص استفاده می شود و نمی توان آن را برای هر زمان و موقعیتی پوشید. البته این نوع شال مخاطبان خاص خود را دارد و در موقعیت های خاص استایل خیره کننده ای را به وجود می آورد.

شال دارای جنس ترکیبی نخ و حریر

این مدل شال به دلیل قسمت حریری خود خیلی کمتر چروک می شود و از طرفی به دلیل داشتن قسمتی نخ ، لیز نیست و به همین دلیل استفاده از آن به نسبت بقیه انواع شال های نخی و جنس حریر آسان تر است. شال نخی وقتی با حریر ترکیب می شود ظریف تر ، درخشان تر و با کیفیت تر می شود. خرید این نوع شال را به همه خانم ها توصیه می کنیم.

شال با طرح مدرن و جنس نخ

علاوه بر طرح های گلدار، سنتی و نخی، امروزه از طرح های جدید و پیچیده ای برای دوخت شال استفاده می شود که در بین دختران و زنان جوان بسیار محبوب است. طرح های جدید شال نخی دارای تنوع زیادی هستند، این طرح ها می توانند نقاشی های مدرن باشند یا شعر هایی که روی شال مورد نظر چاپ می شوند. برای هر مدل مانتویی که تهیه می کنید می توانید یک شال با طرح مدرن تهیه کنید. البته به دلیل داشتن طرح های خاص نمی توان این نوع شال را با هر مانتویی ست کرد و باید این شال را به طور خاص با یک مانتوی خاص ست کنید.

خرید شال نخی

شال هایی که دارای جنس نخ هستند ، چین و چروک زیادی را به خود می گیرند و بعد از هر بار استفاده حتی به صورت کوتاه ، باید آن ها را دوباره و دوباره اتو کنید. در زمان خرید شال خود به این نکته توجه کنید. اگر صبر و حوصله کافی برای رسیدگی به شال خود ندارید این نوع شال گزینه مناسبی برای شما نیست.

البته این شال نرم است. لیز نیست و راحت روی سر می ایستد. برای استفاده در فصل تابستان بسیار مناسب است.

در زمان خرید شال نخی حتما به تناسب رنگ شال مورد نظرتان با پوست خود توجه کنید. پوست می تواند گرم یا سرد باشد. هر کدام از این نوع پوست ، رنگ های خاصی را می پذیرد و اگر رنگ اشتباهی بپوشید باعث می شود بد به نظر برسید.

برای پوست هایی که درجه روشنایی بالایی دارند رنگ های شاد و جیغ مناسب به نظر می رسد. رنگ هایی مثل قرمز و زرد و سبز روی این نوع پوست بسیار زیبا به نظر می رسند. در مقابل پوست های گندمی می توانند با رنگ های زیادی ست شوند و افرادی که پوست گندمی دارند انتخاب های زیادی دارند.

خرید اینترنتی شال نخی

خرید اینترنتی شال نخی از فروشگاه شال مد برای خانم ها کاملا به صرفه است و به دلیل تنوع بالای روسری ها در فروشگاه، خانم ها می توانند هر نوع شالی که می خواهند را در فروشگاه ما تهیه کنند.

فروشگاه شال مد کیفیت محصولات خود را کاملا تضمین می کند و دارای گارانتی است.

اگر در انتخاب شال های جنس نخ خود شک دارید و نمی توانید بین محصولات سایت ما انتخاب کنید می توانید با همکاران ما تماس بگیرید و در مورد خرید روسری و مد مشورت بگیرید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید