0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح صدفی (404745)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح کاپریس (404743)

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 170,500 تومان

شال نخی مجلسی منگوله دار دوختی خطی (404740)

قیمت 275,000 تومانقیمت فروش ویژه 193,000 تومان

شال حریر پرسی منگوله دار طرح مارک

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 147,000 تومان

شال مجلسی کرپ میله ای منگوله دار طرح چیدا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال بامبو نخی ترک طرح چهارخانه (404730)

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 224,000 تومان

شال نخی جاذبه منگوله دار طرح لیما (404714)

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 208,000 تومان

شال حریر کریشه منگوله دار طرح زمرد (404712)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال حریر کریشه منگوله دار طرح نگینی (404706)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال نخی میله ای منگوله دار طرح سالجو (404703)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح پالمونا (404704)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال پلیسه پفکی منگوله دار طرح لمینو (404701)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی دستک مخمل طرح فیکو (404674)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,000 تومان

شال حریر سیلم مجلسی منگوله دار

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 218,000 تومان

شال پلیسه پوست پیازی طرح کیلان

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,000 تومان

شال نخی طرح اشکی منگوله دار

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی ریشه پرزی لمه دار طرح بافیا (404655)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی شطرنجی ریشه پرزی

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی منگوله دار زنجیری طرح دلتا (404652)

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار پارچه لوزی طرح آریزونا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,000 تومان

شال نخی منگوله دار کیتا طرح ماربلو (404660)

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی آبرنگی گوچی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,500 تومان

شال نخی سوپر پنبه منگوله دار طرح سلین

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار ساده طرح چیدا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 112,000 تومان

شال پلیسه نخی وارداتی طرح برشکا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح گلبرگ

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال شاین مجلسی وارداتی طرح دیلا

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 168,000 تومان

شال حریرکرپ منگوله دار طرح الیف (404613)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نارین (404612)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح جاروت (404603)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح پارومان (404602)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آترین

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح شیکا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح روژیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سروینا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سیلوانا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح اشکی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح شالوت

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح وانلی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح ال وی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال حریر مجلسی گیپور طرح وارنلا (404572)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح کاندیا(404571)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح روهان(404568)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شادلین(404567)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح آتیلا(404566)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح الارا(404565)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح رایان(404564)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نیلسا(404562)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح دلانا(404559)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نوها(404553)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح لامیا(404552)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جالوس(404551)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جانسا(404550)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال سوپرنخ دور دوخت طرح برگ آبرنگی

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 52,500 تومان

شال حریر مجلسی دورو گان دوزی طرح آلما

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح لانی (1871)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح هالیا (1862)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال سوپرنخ منگوله دار طرح پتوس

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال کنفی طرح هنرمندی

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی پلیسه راه راه طرح مدینا (1835)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 58,500 تومان

شال حریر مجلسی طرح برگ پولک دوزی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

شال حریر پلیسه طرح نوان

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال حریر پلیسه منگوله دار طرح وارگاس

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی پارچه زنبوری طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح گل رز رنگی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فندی طرح پولار

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح گل میس (1700)

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

چرا خرید اینترنتی شال مجلسی

چرا باید برای خرید اینترنتی شال مجلسی اطلاعات داشته باشیم :

شال : به نوعی جزو یونیفرم زن های ایرانی به حساب می آید. پوشیدن آن طبق قانون واجب است و اگر کسی از پوشیدن آن خودداری کند دچار مشکل می شود. اما پوشیدن این نوع اکسسوری چه به دلخواه باشد و چه به دلیل رعایت قانون ، نمی تواند جلوی شیک پوشی بانوان ایرانی را بگیرد. در واقع اگر فردی باشید که مرتب وقایع دنیای مد را دنبال می کند و به دنبال این است که شیک ترین لباس ممکن را بپوشد می دانید که شال مجلسی نه تنها جلوی زیبایی ظاهر فرد در مجالس را نمی گیرد بلکه اگر شال مناسبی را انتخاب کنید ، می تواند چندین برابر به زیبایی ظاهر شما بیفزاید.

لباس و شال مجلسی تیره در مقابل سفیدی پوست ترکیب زیبایی به وجود می آورد.
منظور از شال مناسب چیست؟ برای خرید شال های مخصوص مجالس فاکتورهای مهم زیادی وجود دارد و اگر حتی یکی از این عوامل را رعایت نکنید نتیجه کار دقیقا نقطه مخالف آنچه می خواهید خواهد شد. برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی در این مقاله درباره خرید شال مجلسی توضیحاتی خواهیم داد.

نکات مفیدی که در زمان خرید شال برای شرکت در مجالس نیاز داریم :

1 – شال مجلسی طرح دار زنانه

در اینکه شال باید طرح خاص و تکی داشته باشد شکی نیست اما هر طرح خاصی مناسب هر مکانی نیست. اول مشخص کنید که دلیل برگزاری مراسم مورد نظر چیست. با فهمیدن موضوع مراسم می توانید انتخاب کنید که تیپ شما کمی رسمی تر باشد یا باز تر یا حتی اینکه چه رنگ هایی برای آن مراسم مناسب است. امروزه اکثر مهمانی های خصوصی تم دارند و باعث می شوند محدوده انتخاب شال برای شرکت در مجلس محدود شود و وقتی تصمیم دارید در مراسم کاری شرکت کنید باید شال مجلسی خود را طوری انتخاب کنید که در عین زیبایی ، رسمی بودن و وقار را نشان دهد. در این زمان رنگ های مات یا تیره تر انتخاب های بهتری به نظر می رسند هر چند هنوز به این بستگی دارد که لباس مجلسی شما چه طرح و رنگی دارد.

2 – انتخاب شال مجلسی زنانه مناسب فصل و مکان

البته در صورتی که مراسم مورد نظر شما در محیط بسته برگزار شود ، تفاوتی ندارد در چه فصلی هستید اما اگر میزبان شما تصمیم بگیرد که در فضای باز مراسم را برگزار کند آن گاه همه لباس ها از جمله شال مجلسی لازم است مناسب آب و هوا انتخاب شوند. در تابستان شال های پشمی کاملا نامناسب و مایع عذاب هستند و اگر در پاییز و سرما تصمیم به پوشیدن یک شال حریر بگیرید باید خود را برای تحمل چند ساعته سرما و عذاب زیاد آماده کنید.

3 – اهمیت فرهنگ و آداب و روسم در انتخاب شال

فرهنگ جامعه در انتخاب استایل و لباس تاثیر زیادی دارد. اگر می خواهید به مراسم افراد به شدت مذهبی بروید باید تیپ خود را ساده تر و رسمی تر انتخاب کنید و شال مجلسی خود را طوری انتخاب کنید که علاوه بر مد روز و خاص بودن ، میزبان آن را توهین به خود تلقی نکند از طرف دیگر در مهمانی که کاملا آزاد است و همه نوع رنگ و طرح لباسی وجود دارد باید شالی انتخاب کنید که علاوه بر نگه داشتن حجاب شما بتواند با استایل های آخرین مد روز در مهمانی رقابت کند.

4 – ست کردن شال با لباس مجلسی

پبا توجه به نکته های بالا انتخاب های شما کمی معقولانه می شود اما دایره انتخاب های شما هنوز هم محدودتر می شود. شال علاوه بر تم و حال و هوای مهمانی و فرهنگ میزبان باید با لباس شما هم هماهنگ باشد. حتی اگر لباس شب مورد نظر توسط بهترین و مشهورترین طراح دنیا دوخته شده باشد اگر از انواع شال مجلسی استفاده کنید که به اندازه کافی با آن هماهنگ نیست ، تیپ شما کاملا از دور مد خارج شده و باعث خجالت شما و همراهان تان می شود. پس مدل ، طرح و رنگ لباس خود را در نظر بگیرید.

5 – نکات ظاهری در انتخاب شال مناسب مجالس

مسئله بعدی که در انتخاب شال برای ورود به یک مراسم باید در نظر بگیرید رنگ پوست ، مو و چشمان خود فرد است. شال خریداری شده ، برای شما باشد و چه آن را به عنوان یک هدیه برای فرد عزیزی می خرید ، باید با رنگ پوست و موی کسی که آن را می پوشد هماهنگ باشد و باعث جلوه ی چشمان او شود. اگر لباس و شال خود را به نوعی انتخاب کنید که با پوست هماهنگ نباشد ، فارغ از طرح و برند آن ، لباس و شال مورد نظر بی فایده به نظر می رسند.
چطور بدانیم که شال مجلسی مورد نظر ما با پوست ما هماهنگ است یا نه :
پوست هر انسان زنده متفاوت است. بعضی پوست تیره دارند و بعضی ها روشن. بعضی ها با پوشیدن یک رنگ لباس کاملا زیبا می شوند و بعضی دیگر با همان رنگ لباس کاملا زشت می شوند. هیچ قانون صد در صدی وجود ندارد که بگوید یک پوست فرد دقیقا با چه رنگ هایی هماهنگ است اما نظریه رنگ ها می تواند به شما بگوید که چه رنگ هایی با هم هماهنگی بیشتری دارند. البته در نهایت شما باید از روش آزمون و خطا برای انتخاب لباس و شال مجلسی استفاده کنید تا به طور دقیق متوجه شود اما با این روش می توانید محدوده کلی رنگ های مناسب خود را متوجه شوید.
قبل از هر کاری مشخص کنید که پوست بدن شما گرم است یا سرد یا متوسط. اگر متوسط است می توانید تمام رنگ ها را امتحان کنید مطمئنا بعضی از آن ها برای شما مناسب ترند اما محدودیت خاصی هم ندارید و دست شما در انتخاب رنگ باز است اما کسانی پوست گرم یا سرد دارند ، پوست آن ها فقط یک دسته از رنگ ها را می پذیرد و باید شال مجلسی خود را با توجه به آن انتخاب کنید. پوست سرد با رنگ های خیلی روشن هماهنگی ندارد. پوست های خیلی سفید جزو پوست سرد به حساب می آیند و اگر رنگ های خیلی روشن روی آن بپوشید باعث می شود بی حال و مریض به نظر برسید. توصیه ما به چنین افرادی این است که برای موقعیت های رسمی از رنگ هایی که کمی تیره ترند استفاده کنند و اگر می خواهند از رنگ شاد استفاده کنند بهتر است در زمان خرید اینترنتی شال مجلسی رنگ های جیغ مثل قرمز ، نارنجی و سبز را انتخاب کنید.
برای پوست های گرم باید توجه کنید که رنگ های خنثی و مات اصلا گزینه مناسبی نیست. سعی کنید رنگ هایی مثل بنفش بپوشید.

ویژگی های شال مجلسی کار شده

شال مجلسی کار شده می تواند استایل خانم ها را درخشان تر کند و بهتر بدانید یکی از تاثیرگذارترین پوشاک ها در ظاهر خانم ها محسوب می شود. شال مجلسی باید به گونه ای انتخاب شود که جلوه دهنده، باوقار بودن و رسمی بودن استایل شما را نشان دهد. تنوع در رنگ و مدل شال های مجلسی باعث شده تا خانم ها بتوانند آن ها را به راحتی با لباس های مجلسی ست کنند. شال مجلسی ابریشمی یکی از پر طرفدارترین شال ها می باشد که در طرح و رنگ های مختلفی تولید و عرضه می شوند. کیفیت پارچه و دوخت شال مجلسی، تاثیر به سزایی روی ظاهر شما می گذارد. شال طرح دار و شال لاکچری نیز می تواند انتخابی درستی برای زیبایی و خاص بودن ظاهر و استایل شما باشد.

جنس شال مجلسی باید نازک و سبک باشد تا به موهای شنیون شده(آرایش مو) آسیبی وارد نشود و ظاهر آن حفظ شود. به همین دلیل است که اکثر خانم ها شال های حریر را برای مراسمات خود انتخاب می کنند. شال حریر را می توانید در مدل های ساده و کار شده در بازار پیدا کنید. برای انتخاب و خرید شال مجلسی توجه داشته باشید که طرح و رنگ آن ها باید با لباس شما و اکسسوری‌تان هم خوانی داشته باشد تا نتیجه ی دلخواه را از ظاهر خود بگیرید. مهمترین اصلی که باید به هنگام خرید به آن توجه داشته باشید این است که شالی را انتخاب کنید که لیز نباشد و نیاز به مرتب کردن مدام آن نداشته باشید. شال های مجلسی باید به گونه ای باشند که در آن ها احساس راحتی کنید و آن قدری سبک باشند که روی سر خود حسشان نکنید و باعث ایجاد تعریق گردن و موهای شما نشوند.

شال یک اکسسوری محسوب می شود که به چهره شما بسیار نزدیک می باشد و رنگ آن باید با پوست شما هم خوانی داشته باشد تا زیبایی شما را دو چندان کند. هنگام خرید شال مجلسی کار شده به ابعاد آن توجه داشته باشید تا بتوانید به هر مدلی که علاقه دارید آن را ببندید. شال مجلسی کار شده یکی از پرطرفدارترین ها محسوب می شود که با اکسسوری های مختلف مانند: نگین، مروارید، پولک، نخ های براق رنگی و… تزئین شده اند. شال مجلسی هر چه درخشان و براق‌تر باشد می تواند زیبایی را دوچندان کند البته که برای خرید آن ها باید به لباس خود توجه داشته باشید و اگر لباس کار شده و پر زرق و برقی انتخاب می کنید باید شال مجلسی ساده ای خریداری کنید تا ظاهر لباستان حفظ شود و اگر لباسی ساده دارید شال مجلسی کار شده می تواند انتخابی درست باشد تا استایل شما خاص و جذاب باشد.

مدل شال مجلسی باید در یک کلام، شیک و زیبا باشد و طرح و رنگ آن به گونه ای شاد و درخشان باشد و از بافتی سبک تولید شده باشد و شال های مجلسی نیاز به مراقبت و نگهداری دارند تا نخ کش و خراب نشوند چرا که جنسی نرم، نازک و لطیف دارند. زیورآلاتی که به موهای شما وصل است مانند سنجاق سر، تاج سر و تل سر نباید به شال شما آسیب وارد کند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید