0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شال نخی منگوله دار بلفی طرح یوفی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی پفکی کنفی طرح پلاریس

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی منگوله دار میس اسکارف طرح لوزی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کیشان

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کاندل

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نیاک

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح مینل

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریرکرپ منگوله دار طرح الیف (404613)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نارین (404612)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح سودا (404611)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح رایبد

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آریسان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آروین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح نویان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آکار (404605)

قیمت 225,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنگی طرح اوکتاو

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 117,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آترین

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنتی طرح مالتینا

قیمت 285,000 تومانقیمت فروش ویژه 211,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح ویهان (404595)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آوینا (404594)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح شیکا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح فاجور

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح روژیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح جیلی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ارکیده منگوله دار طرح مالبور

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی تویل منگوله دار طرح مالونا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی ارکیده منگوله دار طرح سوریتا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سروینا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سیلوانا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح اشکی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح شالوت

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح وانلی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح ال وی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح کاندیا(404571)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح روهان(404568)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شادلین(404567)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح آتیلا(404566)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح الارا(404565)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح رایان(404564)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سامین(404563)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نیلسا(404562)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سوریتا(404561)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شایرا(404560)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح دلانا(404559)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح هاوین(404558)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح پانیسا(404557)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح ملورین(404556)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح مهیان(404555)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح راهین(404554)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نوها(404553)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح لامیا(404552)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جالوس(404551)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جانسا(404550)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار توپی طرح شیلان (404525)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح لیزو (404512)

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 135,500 تومان

شال نخی منگوله دار کنزو طرح باربری

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح آرمیان

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح سنتی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال سوپر نخ منگوله دار طرح صدرا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی نگینی سانای طرح گوچی (404440)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار ترک ارکیده

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح کالونا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح فندی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار برگی طرح ساپینا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار پانیذ رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح اچ

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح کانتونیا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح مرسانا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح هاشوری رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی پارچه مربعی طرح ترمه سنتی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 93,000 تومان

شال نخی منگوله دار زنجیری طرح ال وی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح هاوایی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح دیور

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گل چهار پر

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح پیچازی (404398)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال سوپرنخ دور دوخت طرح برگ آبرنگی

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 52,500 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح گلبرگ

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چیروز طرح شافوری

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,500 تومان

شال پارچه لوزی طرح لوزی طلایی (404209)

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تیسا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح پینار

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح بارلی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه مربعی طرح ساچی(404033)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه ابریشم لمه طرح آوینا

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه ژاکارد کریسمس طرح راشین

قیمت 185,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی طرح مازی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,500 تومان

شال نخی پارچه نگینی منگوله دار طرح سامینا

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 81,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح کامیا (1867)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح هلانی (1863)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح نیلای (1860)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال سوپرنخ منگوله دار طرح پتوس

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال نخی اسپان منگوله دار طرح کارلا (1824)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح کاروما (1804)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح کارینا (1802)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح پلنگی (1801)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح گل و چنل (1800)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح FENDI (1798)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح آدریانا (1797)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپ دیجیتال طرح دار

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,000 تومان

شال نخی LV راه راه طرح آمادو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال پاییزه ابریشم ژاکارد طرح شنل (1790)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 83,000 تومان

شال چاپ دیجیتال طرح بابونه ستاره ای

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال چاپ دیجیتال طرح گل آذین (1779)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی طیفی طرح آمادو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال نخی سرژه دوخت ریشه طرح پازل (1760)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فیچو طرح گل بابونه

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی راه راه رنگی طرح پائولینا

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی طیفی منگوله دار طرح آلاندرا

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی پارچه گارزا طرح گل پرشیا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی لامبرتی طرح رستا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال نخی ستاره دار طرح آکینی

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح گل رز رنگی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی دور دوخت منگوله دار طرح آنانتا

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 74,000 تومان

شال نخی ببری منگوله دار طرح سانورا (1753)

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 72,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فندی طرح پولار

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی دیور طرح مورفی

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی فورس طرح آکاچی

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح گل میس (1700)

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی منگوله دار فندی طرح کلمبوس (1656)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

شال نخی دیجیتال چاپی طرح آندرین (1641)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال پلیسه شنی لمه دار طرح ویگاد

قیمت 128,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی توپی شنل طرح گلسا

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

شال نخی اسپرینگ طرح دلاتا

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

شال نخی دوخت و ریشه برگی طرح نقاشی

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال حریر دوخت و ریشه آناهیتا طرح پوپک

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی زنبوری طرح تانینا(1601)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 77,000 تومان

شال نخی چاپی طرح جولیا(1596)

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخی دوخت و ریشه طرح مارسلو

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 76,000 تومان

شال نخی برگی طرح آلاگل

قیمت 99,000 تومانقیمت فروش ویژه 72,000 تومان

شال حریر پلیسه فندی طرح وینارد

قیمت 108,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی توپی طرح لیزارو (1515)

قیمت 96,000 تومانقیمت فروش ویژه 74,000 تومان

شال نخی رنگی طرح ساروس

قیمت 94,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی توپی طرح شانتون

قیمت 94,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی تودرتو طرح اونتوس

قیمت 94,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی زنبوری لویی ویتون طرح آرمانا

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,000 تومان

شال نخی دوردوخت طرح خاطره

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 61,000 تومان

شال نخی دوردوخت طرح پگاه

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 61,000 تومان

شال کریشه منگوله دار طرح ترمه(1546)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال هرمس دو رنگ طرح طنین

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 88,000 تومان

شال کریشه منگوله دار طرح بته جقه

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال پلیسه چهارخانه ریز منگوله دار

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 85,000 تومان

شال نخی فندی طیفی طرح سلما

قیمت 89,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال ابریشم فانتزی طرح چهارخانه گلدار

قیمت 92,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال ابریشم فانتزی طرح برگ آتشین

قیمت 92,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال پلیسه کاغذی طرح آفرودیت

قیمت 62,000 تومانقیمت فروش ویژه 39,000 تومان

شال پلیسه کاغذی طرح الفبای انگلیسی

قیمت 62,000 تومانقیمت فروش ویژه 39,000 تومان

شال ابریشمی ژاکارد طرح ستایش (1460)

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 49,000 تومان

شال نخی دور حاشیه طرح سپنتا

قیمت 69,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال نخی دوخت و ریشه طرح مهیا (1431)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی طرح حروف انگلیسی

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 55,000 تومان

خرید شال طرح دار

 

خرید روسری طرح دار

خرید شال طرح دار همیشه برای خانم ها یک خرید جذاب می باشد چرا که می توانند انتخاب خود را از میان هزاران طرح و رنگ داشته باشند. شال طرح دار  یکی از محبوب ترین ها نزد بانوان است و اکثر خانم های برای زیبایی ظاهرشان به دنبال خرید شال طرح دار هستند چرا که شال و روسری نزدیک ترین اکسسوری به چهره و صورت می باشد و تاثیر بسزایی روی استایل خواهند داشت.

شال و روسری انواع بسیار زیادی دارند و در طرح، مدل و رنگ های متنوعی تولید می شوند و مهمترین اصل پوشش خانم های مسلمون محسوب می شود به همین دلیل طراحان همیشه سعی داشته اند تا بهترین را برای خانم ها به ارمغان بیاورند. شال و روسری برای هر سلیقهای تولید می شود و بهتر است برای داشتن پوششی جذاب و شیک به هنگام خرید شال طرح دار حساسیت زیادی را به خرج دهید تا هماهنگی و هم خوانی میان رنگ ها در ایتاسل شما رعایت شود.

خرید شال طرح دار چندان هم کار پیچیده ای نیست زیرا همان طور که می دانید با ترکیب چندین رنگ با طرح های مختلف تولید می شوند و شما به راحتی می توانید آن را با لباس های مختلفی ست کنید و استایلی منحصر به فرد را داشته باشید. همین دلیل کافیست تا اکثر خانم ها حداقل یک یا دو نمونه از این مدل شال ها را در کمد لباس هایشان داشته باشند.

شال طرح دار چیست؟

اکثر بانوان در فصل های تابستان از رنگ های شاد در استایل خودشان استفاده می کنند که این موضوع باعث زیبایی ظاهر همه ی افراد شده است. شال های طرح دار در طرح های مختلفی تولید می شوند که یکی از نمونه های پرفروش در سال 1401 شال طرح دار دیجیتالی بوده است که با طرح های سه بعدی زیبایی خاصی به ظاهر شما می دهد. تولید شال ساده با استفاده از یک رنگ و یا پارچه هایی با بافت های معمولی و ساده استفاده می شود اما برای تولید شال طرح دارد حداقل از دو رنگ و ترکیب آن ها و دادن طرح های مختلف و شکل های هندسی استفاده می شود برخی از شال های طرح دار نیز با پارچه های مناسب و مخصوصی به هنگام بافت پارچه آن ها را طرح دار تولید می کنند یعنی طرح آن ها با استفاده از نخ های رنگی در همان زمانی که پارچه تولید می شود طراحی می شوند که خوب این نوع شال ها کمی گران تر هستد. برای خرید شال طرح دار بهترین فروشگاه ها را انتخاب کنید که ما در اینجا به شما شال مد را معرفی می کنیم که بهترین و با کیفیت ترین شال طرح دار با قیمتی مناسب و تنوعی بالا را در اختیار شما قرار می دهد.

خرید انواع شال طرح دار

یکی از کارهای که همه ی خانم ها برای آن وقت صرف می کنند انتخاب و ست کردن شال با مانتو می باشد. با خرید شال طرح دار این کار می تواند راحت تر صورت بگیرد. شال طرح دار ب انواع پارچه های مختالف تولید می شود که می توانید متناسب با مکان و فصلی که می خواهید از آن ها استفاده کنید خریداری کنید. شال طرح دار با پارچه حریر، شال مجلسی طرح دار برای حضور در مهمانی ها و مراسم های رسمی، شال نخی طرح دار برای استفاده روزمره، شال پاییزه و زمستانه طرح دار برای استفاده در فصل های سرد سال و…

برای انتخاب درست و خرید شال طرح دار باید نکاتی را در نظر داشته باشید تا بهترین را انتخاب کنید مثلا آن ها را با توجه به رنگ چشم، رنگ پوست صورت و رنگ موها خریداری کنید و حتما دقت داشته باشید که آن ها را با چه نوع مانتو و در چه مکانی می خواهید استفاده کنید. فصل را در نظر داشته باشید تا شالی که خریداری می کنید بلا استفاده باقی نماند.

طرح های زیاد و متنوعی برای تولید شال طرح دار استفاده می شود مانند: طرح فانتزی، طرح گل، طرح حیوانات، چهارخانه، انواع اشکال هندسی و ….

توجه داشته باشید به هنگام خرید شال طرح دار بهترین انتخاب را داشته باشید چرا که شال اگر به درستی انتخاب شئد تاثر بسیار بالایی روی زیبایی ظاهر و استایل شما خواهد داشت. اگر تمایل دارید پوششی ساده داشته باشید انتخاب یک شال طرح دار می تواند گزینه ای درست و مناسب برای شما باشد و استایل شما را از یک نواختی خارج کند و اگر مانتو شما طرح دار می باشد انتخاب شال ساده و تک رنگ که هم خوانی رنگ را در ظاهر شما رعایت کند می تواند استایلی متفاوت و ایده آل به شما بدهد. توجه داشته باشید اگر می خواهید پوششی شیک و منحصر به فردی داشته باشید در هر صورتی هارمونی رنگ، مدل و طرح لباس های خود را باید رعایت کنید.

اصول ست کردن شال طرح دار با مانتو ساده

بهترین راه برای داشتن یک استایل خاص این است که برای لباس های ساده خود به خرید شال طرح دار بروید. استایل شما نباید در طول روز شما را خسته کند و یک نواخت باشد هنگامی که شال طرح دار به سر دارید هم چهرتان زیباتر می شود و هم پوششی مناسب و جذاب خواهید داشت.

  • اگر تمایل دارید از رنگ های تیره و یا مشکی استفاده کنید می توانید با خرید شال طرح دار با رنگ های روشن و جذاب به ظاهر خود جان ببخشید. انتخاب شال طرح دار برای لباس های تیره کار ساده ای است چرا که به راحتی می توانید هر رنگی را با رنگ های تیره مانند مشکی ست کنید.
  • رنگ های خنثی یکی از بهترین انتخاب ها برای خرید لباس می باشند چرا که ست کردن هر رنگی با آن ها به راحتی امکان پذیر است و انتخاب و خرید شال طرح دار با رنگ و مدل های شاد و زیبا را برای شما راحت تر می کند.
  • اگر علاقه دارید یک استایل منوکروم شیک داشته باشید می توانید از شال طرح دار هم استفاده کنید اما به شرطی که رنگ اصلی زمینه ی شال با رنگ منوکروم شما یکی باشد مثلا اگر تمایل دارید استایلی کرم داشته باشید و همه ی لباس های شما اعم از مانتو، شلوار، کیف و کفش همه به رنگ کرم می باشد می توانید با خرید شال طرح داری که زمینه ی آن به رنگ کرم است ظاهر خود را کامل و بی نقص کنید.
  • در دایره رنگ‌ها هر رنگ با رنگ مجاور خود به راحتی ست می‌شود که به این رنگ‌ها تن رنگی مشابه می‌گویند. مانند ترکیب رنگ‌های سبز و زرد که مناسب هستند.
  • در دایره رنگ‌ها هر رنگ با رنگ روبروی خود ست می‌شود. به آن رنگ مکمل یا متضاد می‌گویند. ترکیباتی مانند زرد و بنفش یا آبی و نارنجی در این دسته جای می‌‍­گیرند.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید