0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح صدفی (404745)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح کاپریس (404743)

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 170,500 تومان

شال نخی مجلسی منگوله دار دوختی خطی (404740)

قیمت 275,000 تومانقیمت فروش ویژه 193,000 تومان

شال حریر پرسی منگوله دار طرح مارک

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 147,000 تومان

شال مجلسی کرپ میله ای منگوله دار طرح چیدا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی دلتا منگوله دار طرح کیمارو

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال بامبو نخی ترک طرح چهارخانه (404730)

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 224,000 تومان

شال نخی جاذبه منگوله دار طرح لیما (404714)

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 208,000 تومان

شال حریر کریشه منگوله دار طرح زمرد (404712)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال حریر کریشه منگوله دار طرح نگینی (404706)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال نخی میله ای منگوله دار طرح سالجو (404703)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح پالمونا (404704)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال پلیسه پفکی منگوله دار طرح لمینو (404701)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی دستک مخمل طرح فیکو (404674)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,000 تومان

شال حریر سیلم مجلسی منگوله دار

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 218,000 تومان

شال سوپر نخ منگوله دار طرح دلارا

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال کنفی اعلاء هنرمندی طرح پاروما

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار مربعی طرح شنل

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال نخی منگوله دار برفکی طرح تیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال موهر پاییزه مجلسی چرم دوزی طرح فندی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,500 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح قلبی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال حریر دوخت و ریشه آناهیتا طرح پوپک

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی منگوله دار آبرنگی الدورادو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال پلیسه پوست پیازی طرح کیلان

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,000 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح پینار

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طرح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی طرح اشکی منگوله دار

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح هاشوری رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی ریشه پرزی لمه دار طرح بافیا (404655)

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی شطرنجی ریشه پرزی

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی منگوله دار پارچه لوزی طرح جرسی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار زنجیری طرح دلتا (404652)

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال سوپر نخ منگوله دار طرح تاران

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح وال راه راه

قیمت 290,000 تومانقیمت فروش ویژه 208,000 تومان

شال نخی دوردوخت مجلسی طرح پتینه

قیمت 290,000 تومانقیمت فروش ویژه 208,000 تومان

شال اسلپ نخی منگوله چوبی طرح دیور (404669)

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال اسلپ نخی منگوله چوبی طرح پتینه (404668)

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی منگوله دار پلنگی طرح بارکانو (404665)

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 200,000 تومان

شال نخی منگوله دار پارچه لوزی طرح آریزونا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,000 تومان

شال نخی منگوله دار وگی طرح پاریچو

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال نخی منگوله دار کیتا طرح ماربلو (404660)

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار لوزی طرح پیرجو

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 184,000 تومان

شال نخی منگوله دار ال وی طرح کالمارو

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 184,000 تومان

شال پلیسه پفکی منگوله دار طرح شیکات

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 161,500 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی آبرنگی گوچی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,500 تومان

شال نخی سوپر پنبه منگوله دار طرح سلین

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار ساده طرح چیدا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 112,000 تومان

شال پلیسه نخی وارداتی طرح برشکا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال فلورانس دور دوخت منگول دار طرح اسپیلا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 153,500 تومان

شال مجلسی منگوله دار کسمه طرح توپی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

شال نخی منگوله دار هرمس طرح آراز

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 184,000 تومان

شال مجلسی یاخما برجسته طرح لوزی

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال سوپر نخ ریشه پرزی طرح وال

قیمت 175,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح سنتی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار اشکی طرح سیروانا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,500 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح فینات

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح گلبرگ

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح تیفانو

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال شاین مجلسی وارداتی طرح دیلا

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 168,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح کانتونیا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی اسلپ منگوله دار طرح المنت

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار میس اسکارف طرح لوزی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کیشان

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کاندل

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال حریرکرپ منگوله دار طرح الیف (404613)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نارین (404612)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح رایبد

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آریسان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آروین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح جاروت (404603)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح پارومان (404602)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال کریشه وارداتی منگوله دار طرح هیوا

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آترین

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح شیکا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح روژیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سروینا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سیلوانا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح اشکی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح شالوت

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح وانلی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح ال وی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال حریر مجلسی گیپور طرح وارنلا (404572)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح کاندیا(404571)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح روهان(404568)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شادلین(404567)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح آتیلا(404566)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح الارا(404565)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح رایان(404564)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نیلسا(404562)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح دلانا(404559)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نوها(404553)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح لامیا(404552)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جالوس(404551)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جانسا(404550)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح کمربندی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال نخی منگوله دار لامبرتی طرح کمربندی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال نخی منگوله دار لامبرتی طرح زنجیری

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال اسلپ نخی ترک منگوله دار طرح برجوک

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 154,000 تومان

شال نخی منگوله دار کنزو طرح باربری

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار ژاکارد طرح ویشا

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال سوپر نخ وارداتی منگوله دار طرح تارپیچ

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 131,500 تومان

شال سوپر نخ وارداتی منگوله دار طرح تیلو

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 131,500 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ریبورن

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ماریو (404070)

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح آرمیان

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح سنتی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح دلونی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار ژاکارد طرح فانو

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی منگوله دار ترک ارکیده

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح فندی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار برگی طرح ساپینا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار پانیذ رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح اچ

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال حریر پلیسه منگوله دار طرح بنجامین

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح سیاره (404379)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی ژاکارد ریشه گلیمی طرح بارتا

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال مجلسی آلما دوتکه طرح رامونا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال اسلپ کنفی هسل طرح باروما

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال سوپرنخ دور دوخت طرح برگ آبرنگی

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 52,500 تومان

شال منگوله دار طرح پلنگی طیفی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح گوچی کمربندی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر مجلسی دورو گان دوزی طرح آلما

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال پاییزه بافت مربعی طرح مهرک (404003)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییز بافت مربعی طرح مهکام

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح لانی (1871)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه سوزنی طرح هالیا (1862)

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال سوپرنخ منگوله دار طرح پتوس

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال کنفی طرح هنرمندی

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی پلیسه راه راه طرح مدینا (1835)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 58,500 تومان

شال حریر مجلسی طرح برگ پولک دوزی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

شال نخی LV راه راه طرح آمادو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال نخی پارچه لوزی منگوله دار ژاسمن

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال حریر پلیسه طرح نوان

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال حریر پلیسه منگوله دار طرح وارگاس

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی پارچه زنبوری طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح گل رز رنگی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فندی طرح پولار

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح گل میس (1700)

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

خرید اینترنتی شال

امروزه راه های زیادی برای خرید به صرفه پوشاک وجود دارد که در این مقاله به خرید اینترنتی شال می پردازیم. یکی از پوشاک ضروری برای بانوان شال و روسری است که در طرح، مدل و رنگ های بسیار متنوعی در بازار موجود می باشند ولی از آن جایی که امروزه دغدغه های روزمره ما بسیار زیاد شده است خیلی زمان برای خرید وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از مردم به خریدهای اینترنتی روی آورده اند که در صرفه هزینه و زمان ارزش پیشنهادی بهتری دارد.

خرید اینترنتی شال و مزیت های آن

یکی از مهمترین مزیت های خرید اینترنتی این است که شما در هر زمان و هر مکانی که باشید می توانید تنها با چند کلیک محصول مورد نظر خود را خریداری کنید و دیگر نیاز به صرفه هزینه و زمان برای رفت و آمد به فروشگاه ها و پاساژها نیست و در خرید اینترنتی شال شما از تنوع و مدل های بیشتری می توانید دیدن فرمایید و به راحتی شال مورد نظر خود را خریداری کنید.

برای اطمینان از کیفیت و قیمت می توانید چند سایت را با هم مقایسه کرده و در آخر بهترین را خریداری کنید و از خرید خود لذت ببرید. شالمد یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی در زمینه ی شال و روسری است که شما می توانید با مراجعه به این سایت در هر زمان از شبانه روز شال مورد نظر خود را با نازل ترین قیمت خریداری کنید.

شال ها در دسته بندی های متفاوتی قرار دارند که مناسب هر سلیقه ای می باشند. اگر به مهمانی و مجلسی دعوت شده اید می توانید در دسته بندی شال مجلسی و شال لاکچری آن چه مد نظر دارید را انتخاب کنید. همچنین می توانید از به روزترین محصولات شالمد مناسب هر فصل دیدن فرمایید. شال پاییزه و زمستانه که بسیار مناسب فصول سرد سال می باشند در تنوع و رنگ بندی های مختلف و مناسب هر سلیقه ای در سایت شالمد موجود می باشد.

یکی دیگر از مزایای خرید اینترنتی شال عدم محدودیت مکانی است. چه فرقی دارد کجای ایران باشید وقتی به راحتی میتوانید خرید خود را انجام دهید. فروشگاه های اینترنتی این فرصت را به شما می دهند که از هر کجای ایران، بتوانید به راحتی و با نازل ترین قیمت بهترین خرید را داشته باشید. در فروش های اینترنتی واسطه ها حذف شده و قیمت ها پایین تر از فروشگاه ها است و نیازی به حضور در بازار شلوغ و صرفه هزینه و زمان بالا نیست.

فروشگاه های اینترنتی برای جذب مشتری های خود تخفیف های خوبی را در نظر می گیرند که شما می توانید در تمامی فروشگاه ها چرخی بزنید و بهترین را انتخاب کنید. معمولا فروشگاه های اینترنتی در مناسبت های مختلف تخفیف های بسیار خوبس روی محصولات خود می گذارند که شما می توانید با عضویت در آن فروشگاه از این تخفیف ها اطلاعات کامل را دریافت کنید و خریدی مقرون به صرفه داشته باشید.

بهترین مزینتی که خرید اینترنتی شال دارد این است که شما می توانید در مورد مدل و جنسی که خریداری می کنید به طور کامل و دقیق تحقیق کنید زیرا برای هر محصول توضیحی کامل و جامع در سایت وجود دارد و نکته ی قابل توجه این است که بیشتر فروشگاه های اینترنتی قابلیت تعویض جنس را برای شما عزیزان در نظر گرفته اند و محصول خریداری شده ی خود را درب منزل به شما تحویل می دهند و امکان پرداخت درب منزل در بیشتر فروشگاه های اینترنتی مزیت بالایی محسوب می شود که مشتری پس از تحویل جنس و تایید آن می تواند پرداخت خود را انجام دهد.

برای خرید اینترنتی شال شما می توانید تصویر محصول و دوخت آن را به طور واضح مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات مورد نظر و ویژگی های آن را مطالعه کنید و سپس تصمیم به خرید بگیرید. بهتر است ابتدا تصمیم خود را برای انتخاب شال یا روسری و مدل و قواره آن بگیرید و سپس به دنبال آن خرید آن بروید. برای خریدی رضایت بخش به جنس شال توجه داشته باشید که سر نخورد.

نکات مهم و قابل توجه قبل از خرید اینترنتی شال

قبل از اقدام به خرید به رنگ پوست، مو و چشم خود توجه داشته باشید که در انتخاب بسیار به شماکمک خواهند کرد و اگر پوستی گرم دارید به سراق رنگ هایی مانند: زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای و … بروید.

اگر رنگ پوست شما سرد است به سراغ طیف رنگی سرد بروید تا بتوانید خرید اینترنتی خوبی را تجربه کنید و بعد از انجام خرید پشیمان نشوید.

برای انتخاب و خرید اینترنتی شال به مکان و لباس هایی که می خواهید از آن استفاده کنید دقت کنید تا به راحتی بتوانید یک خرید خوب را تجربه کنید و استایلی زیبا را برای خود خلق کنید.

به برند و جنس پارچه ی استفاده شده برای دوخت شال دقت داشته باشید برخی از شال و روسری ها با پارچه های بی کیفیت دوخته می شوند و با قیمت های گزاف به فروش می رسند و پس از استفاده متوجه خواهید شد که به آن پارچه حساسیت داشته اید و به موی شما آسیب جدی وارد می کنند. بهتر است بدانید بالا بودن قیمت شال و روسری نشانه ی مرغوبیت آن نیست.

انتخاب بهترین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی

با گسترش فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی، خرید و فروش در دنیای مجازی بالا گرفته است ولی باید به اصالت فروشگاه توجه داشته باشید چرا که امروزه افراد سودجو با با فروش های اینترنتی کاذب سعی بر خالی کردن جیب مردم دارند و در پوشاک زنانه و شال و روسری یکی از بیشترین کلاهبرداری ها اتفاق می افتد اما شما می توانید با انتخاب فروشگاه های اصیل که اصالت کالا را برای شما مشخص می نماییند خریدی موفقیت آمیز را تجربه کنید.

برای خرید اینترنتی شال بهتر است فروشگاهی را انتخاب کنید که دارای رنگ بندی ها و مدل های متنوع باشد تا شما بتوانید خیلی راحت تر خرید خود را طبق سلیقه انجام دهید. رضایت بعد از خرید مشتری بسیار مهم است که سایت فروشگاهی شالمد بسیار به این نکته توجه میکند. به همین دلیل شال ها در دسته بندی های مختلف و با طرح و رنگ های متنوع در این سایت قرار می گیرند تا شما با انتخاب هر شال بتوانید رنگ مورد نظر خود را با همان مدل انتخاب کنید. طرح های سنتی، مدرن، شال ساده تک رنگ، شال مشکی و… یکی از مهمترین نکاتی است که شالمد به آن توجه دارد تا مشتری عزیز با هر سلیقه و هر سنی، وقتی که برای خرید اینترنتی شال در نظر گرفته است بتواند خریدی لذت بخش را تجربه کند.

دسته بندی جدید محصولات شالمد به سایت اضافه شده و میتونید برای خرید مقنعه و یا اکسسوری مو در سایت اقدام کنید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید