0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شال نخی منگوله دار دستک خطی(404651)

قیمت 225,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

شال نخی سوپر پنبه منگوله دار طرح سلین

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار ساده طرح چیدا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 112,000 تومان

شال پلیسه نخی وارداتی طرح برشکا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی ژاکارد دوردوخت منگوله دارطرح پلاس

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 153,500 تومان

شال فلورانس دور دوخت منگول دار طرح اسپیلا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 153,500 تومان

شال مجلسی منگوله دار کسمه طرح توپی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

شال نخی منگوله دار هرمس طرح آراز

قیمت 265,000 تومانقیمت فروش ویژه 184,000 تومان

شال نخی لمه راه راه دستک مخمل

قیمت 245,000 تومانقیمت فروش ویژه 166,000 تومان

شال سوپر نخ پلیسه چهارخانه ریز منگوله دار

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال مجلسی یاخما برجسته طرح لوزی

قیمت 270,000 تومانقیمت فروش ویژه 192,000 تومان

شال سوپر نخ ریشه پرزی طرح وال

قیمت 175,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار گوچی طرح کیان (404638)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح سنتی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار اشکی طرح سیروانا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,500 تومان

شال نخی منگوله دار جورچینی طرح فینات

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

شال سوپر نخ وارداتی طرح حسنا (404577)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 133,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح گلبرگ

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار بلفی طرح یوفی

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح تیفانو

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال شاین مجلسی وارداتی طرح دیلا

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 168,000 تومان

شال مجلسی کرپ میله ای منگوله دار طرح چیدا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 173,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح کالان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی کنفی چهارخونه طرح کبریا

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی اسلپ منگوله دار طرح المنت

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی سیلک راه راه طرح بیوتی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

شال نخی پفکی کنفی طرح پلاریس

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی منگوله دار میس اسکارف طرح لوزی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کیشان

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال نخی وارداتی منگوله دار طرح کاندل

قیمت 280,000 تومانقیمت فروش ویژه 210,000 تومان

شال بلفی دور دوخت منگوله دار طرح فیروج

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نیاک

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح مینل

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریرکرپ منگوله دار طرح الیف (404613)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح نارین (404612)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال حریر کرپ منگوله دار طرح سودا (404611)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 137,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح رایبد

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آریسان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آروین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح نویان

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار بهاری طرح آکار (404605)

قیمت 225,000 تومانقیمت فروش ویژه 157,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیچازی طرح آرشین

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح جاروت (404603)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح پارومان (404602)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 155,000 تومان

شال کریشه وارداتی منگوله دار طرح هیوا

قیمت 235,000 تومانقیمت فروش ویژه 160,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنگی طرح اوکتاو

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 117,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آترین

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنتی طرح مالتینا

قیمت 285,000 تومانقیمت فروش ویژه 211,000 تومان

شال نخی پلیسه وارداتی منگوله دار طرح شایلین

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 159,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح ویهان (404595)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح آوینا (404594)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح شیکا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح فاجور

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح روژیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح جیلی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 120,000 تومان

شال نخی ارکیده منگوله دار طرح مالبور

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی ارکیده منگوله دار طرح سوریتا

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 152,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سروینا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح سیلوانا

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح اشکی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی صابونی منگوله دار طرح شالوت

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح وانلی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال نخی ابریشم مجلسی منگوله دار طرح ال وی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 167,000 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی دستک طرح دار

قیمت 250,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال حریر مجلسی گیپور طرح وارنلا (404572)

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 189,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح کاندیا(404571)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح روهان(404568)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شادلین(404567)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح آتیلا(404566)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح الارا(404565)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح رایان(404564)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سامین(404563)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نیلسا(404562)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح سوریتا(404561)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح شایرا(404560)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح دلانا(404559)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح هاوین(404558)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح پانیسا(404557)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح ملورین(404556)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح مهیان(404555)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح نوها(404553)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح لامیا(404552)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جالوس(404551)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کی تی ان طرح جانسا(404550)

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,000 تومان

شال نخی منگوله دار کنزو طرح باربری

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ریبورن

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال پلیسه برگی دستک طرحدار کبریتی (1791)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ماریو (404070)

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح آرمیان

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی طرح سنتی

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

شال نخی منگوله دار بنیتو طرح شطرنجی پلنگی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح توپی درشت

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح توپی ریز

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح قلبی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال سوپر نخ منگوله دار طرح صدرا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی نگینی سانای طرح گوچی (404440)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار ترک ارکیده

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار سی سی طرح فندی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار برگی طرح ساپینا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار پانیذ رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح اچ

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح کانتونیا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح مرسانا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح هاشوری رنگی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 100,000 تومان

شال حریر پلیسه منگوله دار طرح بنجامین

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی منگوله دار زنجیری طرح ال وی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح عربی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی نگینی منگوله دار طرح هرمس

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح جناقی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گوچی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح هاوایی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح دیور

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گل چهار پر

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح پیچازی (404398)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال مجلسی پوست ماری ریشه پانچی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,500 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی لمه لاینی لب ترک طرح مهتا (1894)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال نگینی لمه دار طرح آکام

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 55,000 تومان

شال سوپرنخ دور دوخت طرح برگ آبرنگی

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 52,500 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح گوچی کمربندی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پارچه نگینی مربعی طرح دیور (404216)

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه مربعی طرح آکمی(404022)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال چاپ دیجیتال پارچه مربعی طرح آکیو(404023)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال موهر پاییزه دوخت وریشه طرح چهره (404017)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال موهر پاییزه دوخت و ریشه طرح ماکی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال موهر پلیسه کمربندی طرح میروان

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,500 تومان

شال پاییزه بافت پشت نخ برفکی طرح سایروز

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه مخمل ال وی طرح فیلاری

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 113,000 تومان

شال پاییزه بافت مربعی طرح مهرک (404003)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه مخمل پلیسه طرح تابان

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,500 تومان

شال پاییزه ابریشم لمه طرح آوینا

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه دو رو منگوله دار طرح آروان

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال موهر پاییزه منگوله دار طرح یانیک

قیمت 198,000 تومانقیمت فروش ویژه 132,000 تومان

شال موهر پاییزه منگوله دار طرح یورل

قیمت 198,000 تومانقیمت فروش ویژه 132,000 تومان

شال موهر پاییزه منگوله دار طرح ژانت

قیمت 198,000 تومانقیمت فروش ویژه 132,000 تومان

شال پاییزه ژاکارد کریسمس طرح راشین

قیمت 185,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال پاییزه بافت لاینی طرح ماهرو (404006)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه بافت هنرمندی طرح مهتاب

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییز بافت مربعی طرح مهکام

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه ژاکارد ال وی طرح راوین

قیمت 185,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال کرپ گان دوزی طرح آلیا

قیمت 175,000 تومانقیمت فروش ویژه 81,500 تومان

شال نخی پلیسه راه راه طرح مدینا (1835)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 58,500 تومان

شال حریر مجلسی طرح برگ پولک دوزی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

شال سوپرنخ لمه تیکه دوزی طرح END

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,500 تومان

شال پلیسه منگوله دار طرح کاروما (1804)

قیمت 168,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر دو نواری طرح سوژا

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال نخی LV راه راه طرح آمادو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال چاپ دیجیتال طرح گل آذین (1779)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی سرژه دوخت ریشه طرح پازل (1760)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فیچو طرح گل بابونه

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال حریر پلیسه طرح نوان

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال حریر پلیسه منگوله دار طرح وارگاس

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی طرح اف سن لورن

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی پارچه گارزا طرح گل پرشیا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح گل رز رنگی

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی دور دوخت منگوله دار طرح آنانتا

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 74,000 تومان

شال نخی پارچه نگینی فندی طرح پولار

قیمت 115,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

شال نخی لنین طرح پی سز

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال پلیسه منگوله دار شاین طرح آسمین

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 51,000 تومان

شال نخی منگوله دار فندی طرح گلرنگ

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

شال نخی راه راه لمه دار آیشن

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال حریر دوخت و ریشه آناهیتا طرح پوپک

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال نخی لمه راه راه طرح منتالیسم

قیمت 75,000 تومانقیمت فروش ویژه 48,000 تومان

شال کریشه منگوله دار طرح ترمه(1546)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

شال هرمس دو رنگ طرح طنین

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 88,000 تومان

شال نخی پاییزه طرح پیچازی چهارخانه خطی

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,500 تومان

شال نخی فلامنت چهارخونه

قیمت 58,000 تومانقیمت فروش ویژه 36,000 تومان

خرید اینترنتی شال

امروزه راه های زیادی برای خرید به صرفه پوشاک وجود دارد که در این مقاله به خرید اینترنتی شال می پردازیم. یکی از پوشاک ضروری برای بانوان شال و روسری است که در طرح، مدل و رنگ های بسیار متنوعی در بازار موجود می باشند ولی از آن جایی که امروزه دغدغه های روزمره ما بسیار زیاد شده است خیلی زمان برای خرید وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از مردم به خریدهای اینترنتی روی آورده اند که در صرفه هزینه و زمان ارزش پیشنهادی بهتری دارد.

خرید اینترنتی شال و مزیت های آن

یکی از مهمترین مزیت های خرید اینترنتی این است که شما در هر زمان و هر مکانی که باشید می توانید تنها با چند کلیک محصول مورد نظر خود را خریداری کنید و دیگر نیاز به صرفه هزینه و زمان برای رفت و آمد به فروشگاه ها و پاساژها نیست و در خرید اینترنتی شال شما از تنوع و مدل های بیشتری می توانید دیدن فرمایید و به راحتی شال مورد نظر خود را خریداری کنید.

برای اطمینان از کیفیت و قیمت می توانید چند سایت را با هم مقایسه کرده و در آخر بهترین را خریداری کنید و از خرید خود لذت ببرید. شالمد یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی در زمینه ی شال و روسری است که شما می توانید با مراجعه به این سایت در هر زمان از شبانه روز شال مورد نظر خود را با نازل ترین قیمت خریداری کنید.

شال ها در دسته بندی های متفاوتی قرار دارند که مناسب هر سلیقه ای می باشند. اگر به مهمانی و مجلسی دعوت شده اید می توانید در دسته بندی شال مجلسی و شال لاکچری آن چه مد نظر دارید را انتخاب کنید. همچنین می توانید از به روزترین محصولات شالمد مناسب هر فصل دیدن فرمایید. شال پاییزه و زمستانه که بسیار مناسب فصول سرد سال می باشند در تنوع و رنگ بندی های مختلف و مناسب هر سلیقه ای در سایت شالمد موجود می باشد.

یکی دیگر از مزایای خرید اینترنتی شال عدم محدودیت مکانی است. چه فرقی دارد کجای ایران باشید وقتی به راحتی میتوانید خرید خود را انجام دهید. فروشگاه های اینترنتی این فرصت را به شما می دهند که از هر کجای ایران، بتوانید به راحتی و با نازل ترین قیمت بهترین خرید را داشته باشید. در فروش های اینترنتی واسطه ها حذف شده و قیمت ها پایین تر از فروشگاه ها است و نیازی به حضور در بازار شلوغ و صرفه هزینه و زمان بالا نیست.

فروشگاه های اینترنتی برای جذب مشتری های خود تخفیف های خوبی را در نظر می گیرند که شما می توانید در تمامی فروشگاه ها چرخی بزنید و بهترین را انتخاب کنید. معمولا فروشگاه های اینترنتی در مناسبت های مختلف تخفیف های بسیار خوبس روی محصولات خود می گذارند که شما می توانید با عضویت در آن فروشگاه از این تخفیف ها اطلاعات کامل را دریافت کنید و خریدی مقرون به صرفه داشته باشید.

بهترین مزینتی که خرید اینترنتی شال دارد این است که شما می توانید در مورد مدل و جنسی که خریداری می کنید به طور کامل و دقیق تحقیق کنید زیرا برای هر محصول توضیحی کامل و جامع در سایت وجود دارد و نکته ی قابل توجه این است که بیشتر فروشگاه های اینترنتی قابلیت تعویض جنس را برای شما عزیزان در نظر گرفته اند و محصول خریداری شده ی خود را درب منزل به شما تحویل می دهند و امکان پرداخت درب منزل در بیشتر فروشگاه های اینترنتی مزیت بالایی محسوب می شود که مشتری پس از تحویل جنس و تایید آن می تواند پرداخت خود را انجام دهد.

برای خرید اینترنتی شال شما می توانید تصویر محصول و دوخت آن را به طور واضح مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات مورد نظر و ویژگی های آن را مطالعه کنید و سپس تصمیم به خرید بگیرید. بهتر است ابتدا تصمیم خود را برای انتخاب شال یا روسری و مدل و قواره آن بگیرید و سپس به دنبال آن خرید آن بروید. برای خریدی رضایت بخش به جنس شال توجه داشته باشید که سر نخورد.

نکات مهم و قابل توجه قبل از خرید اینترنتی شال

قبل از اقدام به خرید به رنگ پوست، مو و چشم خود توجه داشته باشید که در انتخاب بسیار به شماکمک خواهند کرد و اگر پوستی گرم دارید به سراق رنگ هایی مانند: زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای و … بروید.

اگر رنگ پوست شما سرد است به سراغ طیف رنگی سرد بروید تا بتوانید خرید اینترنتی خوبی را تجربه کنید و بعد از انجام خرید پشیمان نشوید.

برای انتخاب و خرید اینترنتی شال به مکان و لباس هایی که می خواهید از آن استفاده کنید دقت کنید تا به راحتی بتوانید یک خرید خوب را تجربه کنید و استایلی زیبا را برای خود خلق کنید.

به برند و جنس پارچه ی استفاده شده برای دوخت شال دقت داشته باشید برخی از شال و روسری ها با پارچه های بی کیفیت دوخته می شوند و با قیمت های گزاف به فروش می رسند و پس از استفاده متوجه خواهید شد که به آن پارچه حساسیت داشته اید و به موی شما آسیب جدی وارد می کنند. بهتر است بدانید بالا بودن قیمت شال و روسری نشانه ی مرغوبیت آن نیست.

انتخاب بهترین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی

با گسترش فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی، خرید و فروش در دنیای مجازی بالا گرفته است ولی باید به اصالت فروشگاه توجه داشته باشید چرا که امروزه افراد سودجو با با فروش های اینترنتی کاذب سعی بر خالی کردن جیب مردم دارند و در پوشاک زنانه و شال و روسری یکی از بیشترین کلاهبرداری ها اتفاق می افتد اما شما می توانید با انتخاب فروشگاه های اصیل که اصالت کالا را برای شما مشخص می نماییند خریدی موفقیت آمیز را تجربه کنید.

برای خرید اینترنتی شال بهتر است فروشگاهی را انتخاب کنید که دارای رنگ بندی ها و مدل های متنوع باشد تا شما بتوانید خیلی راحت تر خرید خود را طبق سلیقه انجام دهید. رضایت بعد از خرید مشتری بسیار مهم است که سایت فروشگاهی شالمد بسیار به این نکته توجه میکند. به همین دلیل شال ها در دسته بندی های مختلف و با طرح و رنگ های متنوع در این سایت قرار می گیرند تا شما با انتخاب هر شال بتوانید رنگ مورد نظر خود را با همان مدل انتخاب کنید. طرح های سنتی، مدرن، شال ساده تک رنگ، شال مشکی و… یکی از مهمترین نکاتی است که شالمد به آن توجه دارد تا مشتری عزیز با هر سلیقه و هر سنی، وقتی که برای خرید اینترنتی شال در نظر گرفته است بتواند خریدی لذت بخش را تجربه کند.

دسته بندی جدید محصولات شالمد به سایت اضافه شده و میتونید برای خرید مقنعه و یا اکسسوری مو در سایت اقدام کنید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید